Enllaços d'interès:
Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Tarragona
Fundació Tarragona Unida
Generalitat Catalunya Departament d'Habitatge
Código Técnico de la Edificación
Benvinguts a la nostra pàgina web: Oscar Parra és una empresa dedicada a l'arquitectura i enginyeria d'edificació que ofereix assessorament tècnic i administratiu en tot tipus de projectes. Professional jove i dinàmic amb l'únic objectiu d'oferir la millor qualitat del nostres productes. Aquesta activitat, engloba la realització de cèdules d’habitabilitat, projectes d’activitat per a llicències de nous establiments, direcció d'obra nova, incloent la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, la rehabilitació i reparació de façanes, la reforma d'habitatges i edificis, la realització d'informes, dictàmens i certificats de diversa naturalesa, inspeccions tècniques d'edificis (ITES), ,així com la gestió del manteniment d'edificis incloent l'elaboració del "llibre de l'edifici" i certificació energètica. Centrem gran part de la nostra activitat a les àrees metropolitanes de Tarragona, Lleida i Barcelona, si bé s'estén per tota la província, tant en zones costaneres com a l'interior.
Serveis Professionals El tècnic IniciSegueix-me en:
Com ContactarOscar Parra Vallverdú ® | Telf. 977 23 64 40 - 619 66 37 34 | info@oscarparra.cat